บอร์ด ความรัก,🌻เพื่อนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด🌻🥀 ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย merin1996"เพื่อนที่ไว้ใจ สุดท้าย . . ร้ายที่สุด"มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง ที่พึ่งได้ดีกว่าเพื่อน มากมาย คอยอิจฉามีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง ที่เมตตาดีกว่าเพื่อน เฮฮา ที่ไร้ใจ(...พระพุทธทาสภิกขุ...)เพื่อนบางคน ก็ดี แค่ต่อหน้าพอลับหลัง ขึ้นมา น่าใจหายให้ความรัก ความจริงใจ น่าเสียดายเจ็บเจียนตาย เพราะเพื่อนแท้ ที่แทงกันอย่ากลัวเลย คนตรง ปากไม่ดีให้ระวัง คนที่ พูดดีด้วยครั้นเวลา ตกอับ ถึงคราวซวยคนคอยช่วย อาจเป็นมิตร ที่ด่าเรา#Merin💙🥀🌻