บอร์ด ความรัก,ไม่น่าเชื่ออิหร่านประเทศมุสลิมมีผู้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นอันดับของโลก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย warrior B Cr.Wind Chronicles - เชษฐาอิหร่านเป็นประเทศเคร่งศาสนา การรักร่วมเพศในดินแดนนี้จึงอาจมีโทษถึงตาย ...แต่ประเทศนี้กลับมีผู้ผ่าตัดแปลงเพศมากเป็นอันดับสองของโลก เพราะแม้เป็นเกย์จะมีโทษถึงตาย แต่หากเป็นกระเทยที่แปลงเพศแล้ว ถือว่าอยู่เป็นผู้หญิงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สาเหตุที่อิหร่านมีกฎนี้เพราะสมัยหลังปฏิวัติอิสลามใหม่ๆ (ยุค 1980s) มีผู้หญิงข้ามเพศคนนึงชื่อมัรยัม ฮาทูน โมลคารา ได้พยายามเรียกร้องสิทธิของตนต่ออิหม่ามโคเมนีผู้นำประเทศตอนแรกมัรยัมถูกตำรวจศาสนาทำร้าย ทุบตี บังคับฉีดฮอร์โมนเพศชาย แต่เธอก็ยืนหยัดเรื่อยมาจนโคเมนีเกิดความสงสาร จึงออกฟัตวาห์ (การตีความ, กฎอิสลามมีการตีความได้หลากหลาย ขึ้นกับผู้รู้จะตีความไปทางใด) อนุญาตการแปลงเพศนับแต่นั้นหากกะเทยอิหร่านต้องการเป็นผู้หญิง สามารถส่งหนังสือขออนุญาตต่อรัฐบาล แล้วเข้ารับแปลงเพศ ก็จะได้รับสิทธิเหมือนผู้หญิงทุกประการ รัฐบาลช่วยแม้กระทั่งค่าผ่าตัด ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าผ่าทั้งหมด มีข้อแม้คือถ้าขอสำเร็จแล้วต้องรีบผ่านะ ถ้าไม่รีบผ่าจะอยู่ในสถานะผิดกฎหมายอึนๆ ที่ทำให้เสียสิทธิหลายอย่างป.ล. ประเทศที่มีผู้ผ่าตัดแปลงเพศมากที่สุดในโลกคือไทย