บอร์ด ความรัก,รู้จักปฏิเสธความคิดของตัวเอง ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Pamyอ่านหนังสือทุกวันเชื่อหรือไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาใช้เวลา 30 นาที หรือมากกว่านั้น เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สาระความรู้ ฯลฯ ทุกวัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพื่อพัฒนาตัวเอง คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จำกัดเวลาดูโทรทัศน์การดูโทรทัศน์ไม่ใช่สิ่งผิด แต่การดูมากเกินไปนั่นคือสิ่งที่ผิด คุณควรกำหนดเวลาในการดูโทรทัศน์ อาจจะตั้งไว้ว่าวันละ 1 ชั่วโมง (หรือน้อยกว่านั้น) เพื่อนำเวลาที่มีอยู่มาทำบางสิ่งที่เกิดประโยชน์ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้น คุณสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ก็ได้ทำให้มากกว่าสิ่งที่ต้องการการทำงานในหน้าที่ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดี แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือการทำงานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบ และยิ่งถ้าคุณอาสาที่จะทำ ถือเป็นการพัฒนาทักษะในสายงานของคุณเองด้วย และถ้าหากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การกระทำเหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าคุณอีกด้วย