บอร์ด ความรัก,เป็นคนง่ายๆสบายๆ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆใครใจมา . . ก็ใจกลับคืนใครให้เกียรติมา . . ก็ให้เกียรติคืนใครแรงมา . . ก็แรงกลับคืนยอมรับตัวเองบางครั้งก็ร้ายแต่ไม่ร้ายใส่ใครก่อนทุกวันนี้โลกสวยอยู่ลำบากจึงใช้ชีวิตไม่ประมาทไม่คาดหวังกับใครหันด้านไหนให้ ก็ยินดีหันด้านนั้นกลับคืนเสมอ#ศรัทธาในอาชีพไม่ได้ศรัทธาทุกคนในอาชีพทหารนอกคอก