บอร์ด ความรัก,ปรับตัวเพื่ออนาคต ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Pamy สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ บ้างการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายต่างๆ ถือเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพราะด้วยความสัมพันธ์ในระยะยาวนี้ จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว คุณก็ควรจะยื่นมือช่วยเหลือพวกเขากลับด้วย การสร้างความความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ คือ การจดจำชื่อคนๆ นั้นให้ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี ทำทุกอย่างให้เหมาะสม และพอประมาณการสร้างความสมดุลให้ชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆ นั่นหมายถึง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ การดูโทรทัศน์ การเล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ถ้าคุณทำทุกอย่างโดยให้อยู่ในความพอดี ไม่มากเกินไป หรือไม่น้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้คนที่รอบๆ ตัวคุณรู้สึกดีไปด้วย ในด้านธุรกิจก็เช่นกัน การที่คุณทำอะไรด้วยความพอดีก็จะช่วยให้คุณค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น ทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อมีงานที่ค้างอยู่ก็ควรทำให้เสร็จเรียบร้อย เพราะความสำเร็จก็จะไม่รอคุณเช่นกัน คนที่ประสบความสำเร็จแล้ว พวกเขาจะไม่รีรอ พร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จตรงหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งบางครั้งความสำเร็จนี้อาจประเมินค่าไม่ได้ในหนังสือ Rich Habits – Corley ได้อธิบายว่า บางครั้งคุณก็รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลย แต่ก็จะมีอีกความคิดหนึ่งที่บอกว่า “ต้องทำตอนนี้เลย” ซึ่งคุณจะได้ยินประโยคนี้อีกเป็นร้อยครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าไม่หนักหนาเกินไป คุณก็ควรเริ่มทำงาน อย่าหยุดจนกว่าจะเสร็จ