4 สิ่งที่ต้องตกลงให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจแต่งงาน

4 สิ่งที่ต้องตกลงให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจแต่งงาน

บอร์ด ความรัก,สิ่งที่ต้องตกลงให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจแต่งงาน ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย เยลลี่หมีขี่จรวดการแต่งงานไม่ใช่บทสรุปของความรัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ เรื่องราวจึงไม่ได้มีแค่การจัดงานแต่งที่สวยงาม เข้าเรือนหอแล้วจบ เพราะชีวิตคู่เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากมายดังนั้นก่อนตัดสินใจแต่งงานควรตกลงกันให้ชัดเจนก่อนว่าเป้าหมายชีวิตของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และนี่คือสิ่งที่ควรคุยกันให้ชัดก่อนแต่งงานค่ะสินสอดแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้จะมีคนออกมาต่อต้านเรื่องสินสอดมากมายด้วยทัศนคติและความคิดเห็นในแง่ที่หลากหลายต่างกัน อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วสินสอดก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายอยู่ดี เพราะการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนค่ะ มันหมายรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝั่งด้วย ดังนั้นคุยกันให้เคลียร์ว่าจะมีสินสอดหรือไม่ ถ้ามีมากน้อยเพียงใดตามแต่ตกลงกันการใช้ชีวิตหลังแต่งงานจะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจะแยกบ้านออกมาเลย แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทางครอบครัวหรือไม่ เพราะบางกรณีฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอาจจำเป็นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าหรือล้มป่วย พูดให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาในภายหลังการเงินเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญมาก คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ารักกันเรื่องการเงินเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง ๆ จำเป็นจะต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือแม้แต่ค่าอาหารการกินในชีวิตประจำวัน จะรวมกระเป๋าหรือแยกกระเป๋าต้องตกลงกันให้ชัดเจนเรื่องลูกตกลงกันว่าจะมีลูกหรือไม่ ถ้ามีจะมีกี่คน จะแบ่งภาระหน้าที่การเลี้ยงดูอย่างไร ตลอดไปจนถึงทัศนคติการเลี้ยงดูลูกที่จะเกิดมาในอนาคตว่าตรงกันหรือไม่ เนื่องจากต่างคนต่างโตมาคนละสภาพแวดล้อม อาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อมีลูกก็ต้องคุยกันเรื่องแนวทางการเลี้ยงเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนี่คือสิ่งที่จะต้องตกลงกันให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ค่ะ จริงอยู่ว่าเราไม่อาจล่วงรู้อนาคตว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตคู่บ้าง แต่เราสามารถวางแผนไว้ก่อนก็จะลดปัญหาการอยู่ร่วมกันไปได้บ้างค่ะ